Big Pond

Ng Foo Cheong

ArtMalaysia dan Angkatan Pelukis SeMalaysia (APS) berkolaborasi
dalam mencetak 1001 Panduan Pelukis Malaysia. Panduan ini akan
dikeluarkan pada tahun depan 2016 bersama-sama pelancaran
LAB2016. Ng Foo Cheong merupakan salah satu pelukis yang
mengikuti panduan ini.

Discussion